loader image

MiyoScent

נגן וידאו
על הפרויקט

פיתוח מותאם לחברת מיוסנט, במהלך הפרויקט המשותף בוצעו:

  • הוספת מוצר מסוג מנוי מתחדש עם סליקה מחזורית
  • יצירת תהליך תשלום חדש , פיתוח + עיצוב של תהליך התשלום באתר.